Составление юридических документов

Со временем в этом разделе посетители сайта смогут найти образцы юридических документов из различных отраслей права. В документах будет содержаться базовая информация, достаточная для подачи в соответствующие инстанции. Так же, воспользовавшись формой для заказа, Вы сможете заказать индивидуальное составление юридических документов с учетом особенностей Вашего вопроса.

Наследство. Исковое заявление.

1) Позовна заява про продовження строків прийняття спадщини

2) Позовна заява про поділ спадщини

3) Позовна заява про встановлення факту місця відкриття спадщини

4) Позовна заява про встановлення фактів постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини і місця відкриття спадщини

5) Позовна заява про визнання заповіту недійсним

6) Позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування за законом і видачу Державного акту на землю

7) Позовна заява про визнання права власності на спадкове майно

8) Позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно у порядку спадкування за законом

9) Позовна заява про передачу в натурі спадщини, визнаної відумерлою

10) Позовна заява про визнання права на обов'язкову частку у спадщині

11) Позовна заява про усунення від права на спадкування та визнання права власності в порядку спадкування за законом

12) Позовна заява про стягнення моральної шкоди, заподіяної спадкодавцеві

13) Позовна заява про стягнення із спадкоємця майнової шкоди, заподіяної спадкодавцем

14) Позовна заява про визначення додаткового строку для подачі заяви про прийняття спадщини

15) Позовна заява про стягнення незадоволених вимог кредитора спадкодавця із спадкоємців

16) Позовна заява про визначення частки померлої у спільному сумісному майні

17) Позовна заява про примусове виконання спадкоємцем заповідального відказу

18) Заява про прийняття спадщини за заповітом

19) Заява про прийняття спадщини за законом

20) Заява про прийняття спадщини в інтересах малолітнього

21) Заява про відмову від спадщини (за законом на користь іншого спадкоємця)

22) Заява про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом у розмірі 1/6 обов'язкової частки

23) Заява про видачу свідоцтва спадкоємцям, які прийняли спадщину

24) Заява про скасування заповіту

25) Заява про відкликання заяви про прийняття спадщини

26) Заповіт на все майно

27) Заповіт на окремі види майна

28) Заповіт, яким заповідач позбавляє права на спадкування

29) Заповіт подружжя

30) Заповіт із заповідальним відказом

31) Заповіт, яким скасовується попередній заповіт 

Семейные правоотношения. Иск.

1. Позовна заява про розірвання шлюбу

2. Позовна заява про розірвання шлюбу і поділ майна

3. Позовна заява про розірвання шлюбу, визначення місця проживання малолітньої дитини та стягнення аліментів на дитину.

4. Позовна заява про визнання шлюбу недійсним

5. Позовна заява про визнання шлюбу недійсним та виселення із житлового приміщення

6. Позовна заява про визнання укладення та розірвання шлюбу недійсним

7. Позовна заява про визнання шлюбного договору (контракту) повністю (частково) недійсним

8. Позовна заява про визначення місця проживання дитини

9. Заява про збільшення позовних вимог по справі про визначення місця проживання дитини з одним із батьків

10. Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні, та визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею

11. Позовна заява про усунення перешкод у здійсненні бабою своїх прав щодо виховання внука

12. Позовна заява усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї.

13. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання

14. Позовна заява про стягнення додаткових витрат на утримання неповнолітньої дитини

15. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини

16. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

17. Позовна заява про визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

18. Позовна заява про зменшення розміру аліментів

19. Позовна заява про стягнення аліментів

20. Позовна заява про стягнення аліментів у частці від доходу

21. Позовна заява про стягнення аліментів на подружжя

22. Позовна заява про стягнення заборгованості по виплаті аліментів

23. Позовна заява про зміну прізвища дитини у судовому порядку у разі спору між батьками

24. Позовна заява про відібрання малолітньої дитини

25. Позовна заява про відібрання і повернення дитини та відшкодування моральної шкоди

26. Позовна заява про оспорювання батьківства

27. Позовна заява про поділ майна, що є об'єктом спільної сумісної власності подружжя

28. Позовна заява про визнання батьківства та про внесення змін до актового запису про народження дитини даних про батька

29. Позовна заява про визнання батьківства

30. Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів

31. Позовна заява про позбавлення батьківських прав

32. Позовна заява про поновлення батьківських прав

33. Позовна заява про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів

34. Позовна заява про визнання відмови у наданні згоди на виїзд неповнолітньої дитини за кордон неправомірною

35. Позовна заява про скасування усиновлення

36. Позовна заява про встановлення опіки над малолітнім

37. Позовна заява про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька

38. Позовна заява про стягнення коштів на утримання діда (баби)

39. Позовна заява про стягнення коштів на утримання внука (внучки)

40. Позовна заява про скасування усиновлення

41. Позовна заява про стягнення коштів на покриття витрат, пов’язаних з наданням піклування

42. Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів

43. Позовна заява про стягнення додаткових витратах на дитину

44. Позовна заява про усунення перешкод у вихованні дитини та відшкодування моральної шкоди


Досудебное расследование. Процессуальные документы.

1) Повідомлення про кримінальне правопорушення

2) Заява про вчинення кримінального правопорушення

3) Цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення.

4) Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою

5) Клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування ( в порядку ст. 221 КПК України)

6) Клопотання про проведення слідчим слідчих дій

7) Вимога про звільнення підозрюваного

8) Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, якими обґрунтовується затримання особи

9) Скарга на затримання

10) Заява про відмову давати показання

11) Клопотання про власноручний запис показань

12) Клопотання про виклик та допит свідка

13) Клопотання про застосування науково-технічних засобів при провадженні слідчих (розшукових)дій

14) Клопотання про перенесення слідчої (розшукової) дії в зв'язку з хворобою

15) Скарга на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання

16) Скарга на недодержання прав особи, що тримається під вартою

17) Клопотання цивільного позивача про арешт майна для забезпечення цивільного позову

18) Заява захисника обвинуваченого про відвід судді

19) Заява захисника обвинуваченого про відвід прокурора

20) Заява захисника підозрюваного про відвід слідчого

21) Клопотання підозрюваного про видачу оригіналів документів

22) Скарга представника потерпілого слідчому судді на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань

23) Скарга захисника підозрюваного слідчому судді на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна

24) Скарга захисника підозрюваного слідчому судді на постанову слідчого про зупинення досудового розслідування

25) Скарга захисника підозрюваного слідчому судді на постанову прокурора про закриття кримінального провадження

26) Скарга представника потерпілого слідчому судді на постанову прокурора про закриття кримінального провадження

27) Скарга представника потерпілого слідчому судді на постанову слідчого про закриття кримінального провадження

28) Заява про залучення до провадження як потерпілого

29) Скарга слідчому судді на рішення слідчого про відмову у визнанні потерпілим

30) Клопотання захисника підозрюваного слідчому про залучення експерта для проведення експертизи

31) Клопотання захисника підозрюваного слідчому судді про залучення експерта для проведення експертизи

32) Клопотання захисника підозрюваного керівнику експертної установи про залучення експерта для проведення експертизи авторського права

33) Клопотання підозрюваного слідчому судді про скасування ухвали про накладення грошового стягнення

34) Клопотання захисника підозрюваного слідчому судді про тимчасовий доступ до речей і документів

35) Клопотання підозрюваного слідчому судді про скасування арешту майна (повністю)

36) Клопотання підозрюваного слідчому судді про скасування арешту майна частково

37) Угода про визнання винуватості (між прокурором і підозрюваним)

38) Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним

Первая инстанция и выполнение судебного решения. Процессуальные документы на стадиях судебного производства.

1) Клопотання про закритий судовий розгляд

2) Клопотання про здійснення кримінального провадження судом присяжних

3) Клопотання про повернення володільцю речових доказів

4) Клопотання про проведення слідчих дій

5) Клопотання у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду про визнання доказів недопустимими

6) Клопотання про вилучення з матеріалів кримінального провадження неналежних доказів Клопотання про зміну запобіжного заходу

7) Клопотання про застосування заходів безпеки

8) Клопотання про допит свідків

9) Клопотання про виклик свідків

10) Клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку з дійовим каяттям Клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку з закінченням строків давності

11) Клопотання про закриття кримінального провадження внаслідок зміни обстановки

12) Заперечення проти дій головуючого судді

13) Клопотання про зупинення провадження у зв'язку із тяжким захворюванням обвинуваченого

14) Письмові заперечення на клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу

15) Клопотання про арешт майна

16) Клопотання про застосування науково-технічних засобів

17) Клопотання про порядок дослідження доказів

18) Клопотання про ознайомлення із технічним записом судового засідання

19) Зауваження на журнал судового засідання

20) Заява про звільнення від покарання після закінчення іспитового строку

21) Заява про умовно - дострокове звільнення від відбування покарання

22) Клопотання про зняття судимості

23) Зразки документів для зняття судимості

24) Клопотання про призначення у кримінальному провадженні експертизи

25) Клопотання про приєднання до матеріалів кримінального провадження доказів на стадії судового розгляду

26) Промова захисника підсудного в судових дебатах

27) Промова представника цивільного відповідача в судових дебатах

28) Заява про відшкодування шкоди, завданої незаконним застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29) Заява про застосування акту амністії та звільнення від кримінальної відповідальності

Судебное производство по пересмотру судебных решений. Процессуальные документы.

1) Апеляційна скарга на ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

2) Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді обрання запобіжного заходу

3) Апеляційна скарга на ухвалу про продовження строків тримання під вартою

4) Апеляційна скарга на ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

5) Апеляційна скарга на ухвалу на ухвалу про закриття кримінального провадження

6) Апеляційна скарга на ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру

7) Апеляційна скарга на ухвалу про застосування заходів медичного характеру Апеляційна скарга на ухвалу суду про відмову в застосуванні умовно - дострокового звільнення від відбування покарання

8) Апеляційна скарга на обвинувальний вирок суду першої інстанції

9) Апеляційна скарга на виправдувальний вирок суду першої інстанції

10) Апеляційна скарга на ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень

11) Апеляційна скарга на ухвалу суду про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні

12) Апеляційна скарга на ухвалу суду про повернення судового рішення або відмову у відкритті провадження

13) Апеляційна скарга на ухвалу суду про відмову в наданні дозволу на затримання з метою приводу

14) Апеляційна скарга на ухвалу суду про повернення обвинувального акта

15) Апеляційна скарга на ухвалу суду про повернення клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру

16) Апеляційна скарга на ухвалу суду про відстрочення виконання покарання

17) Апеляційна скарга на ухвалу суду про умовно - дострокове звільнення від відбування покарання

18) Апеляційна скарга на ухвалу суду про зміну невідбутої частини покарання більш м'яким

19) Апеляційна скарга на ухвалу суду про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

20) Апеляційна скарга на ухвалу суду про направлення для відбування покарання жінок, звільнених від відбування покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком до трьох років

21) Апеляційна скарга на ухвалу суду про звільнення від покарання за хворобою

22) Апеляційна скарга на ухвалу суду про застосування до засуджених примусового лікування та його припинення

23) Апеляційна скарга на ухвалу про направлення звільненого від покарання з ви-пробуванням для відбування покарання, призначеного вироком

24) Апеляційна скарга на ухвалу суду про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку

25) Апеляційна скарга на ухвалу суду про заміну покарання відповідно до ч. 5 ст. 53, ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62 КК України

26) Апеляційна скарга на ухвалу суду про застосування покарання за наявності кількох вироків

27) Апеляційна скарга на ухвалу суду про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які вона не була засуджена, чи у зв’язку з розглядом справи в суді

28) Апеляційна скарга на ухвалу суду про звільнення від покарання і пом’якшення покарання у випадках, передбачених частинами 2, 3 ст. 74 КК України

29) Апеляційна скарга на ухвалу суду щодо інших питань про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку

30) Апеляційна скарга на ухвалу суду про виконання вироку суду іноземної держави чи відмову у цьому

31) Апеляційна скарга на ухвалу суду про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України

32) Заперечення на апеляційну скаргу

33) Заперечення на апеляційні скарги, подані іншими учасниками судового розгляду, на вирок суду першої інстанції

34) Клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження

35) Апеляційна скарга на вирок суду (постановлений на підставі угоди про визнання винуватості)

36) Апеляційна скарга на вирок суду (постановлений на підставі угоди про примирення між потерпілим та обвинуваченим)

37) Доповнення до апеляційної скарги на вирок суду (в частині стягнення процесуальних витрат)

38) Апеляційна скарга на вирок в частині розподілу процесуальних витрат

39) Касаційна скарга на вирок суду

40) Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

41) Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України (неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм законодавства України)

42) Заява до Європейського суду з прав людини

43) Заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України (встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом)

44) Клопотання про помилування

Исковое заявление. Трудовое право.

1. Позовна заява про поновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди

2. Позовна заява про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу

3. Позовна заява про зміну дати звільнення, витребування трудової книжки, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу

4. Позовна заява про зміну формулювання та дати звільнення, стягнення моральної шкоди

5. Позовна заява про стягнення компенсації за невикористану відпустку, заборгованості по заробітній платі та компенсації заборгованості середнього заробітку за час затримки заробітної плати

6. Позовна заява про визнання звільнення незаконним та поновленні на роботі

7. Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні

8. Позовна заява про визнання протиправним, скасування наказу про позбавлення премії і повернення коштів

9. Позовна заява про стягнення середньомісячного заробітку за час затримки розрахунку та компенсації втрати частини невиплаченої індексації.

10. Позовна заява про стягнення індексації заробітної плати

11. Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі

12. Позовна заява про стягнення заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, среднього заробітку за час затримки видачі трудової книжки, матеріальної допомоги, компенсації за невикористану відпустку, річних, індексації, зобов`язання видати довідку про заробітну плату, зобов`язання внести записи в трудову книжку та відшкодування моральної шкоди

13. Позовна заява про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку, компенсації втрати частини зарплати в зв’язку з затримкою термінів її виплати та виплати компенсації відповідно умовам контракту

14. Позовна заява про стягнення недорахованої заробітної плати

15. Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника

16. Позовна заява про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні

17. Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час додаткових відпусток у зв`язку з навчанням

18. Позовна заява про стягнення допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

19. Позовна заява про стягнення компенсації за невикористану відпустку, компенсацію заборгованості середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та моральної шкоди

20. Позовна заява про витребування трудової книжки та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу

21. Позовна заява про визнання переведення на іншу роботу незаконним і поновлення на посаді

22. Позовна заява про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі та стягнення моральної шкоди

23. Позовна заява про визнання недійсним (протиправним) наказу про переведення

24. Позовна заява про скасування наказу про накладення матеріальної відповідальності та стягнення матеріальної шкоди

25. Позовна заява про визнання незаконним дисциплінарного стягнення

26. Позовна заява про визнання незаконним та скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності


Заказать составление юридических документов

Информация

Ознакомившись с перечнем документов, по различным отраслям права Вы можете заказать подготовку квалифицированными юристами и адвокатами необходимого Вам юридического документа. Так же, Вы можете отправить запрос на составление юридических документов по e-mail: priisk@bigmir.net или сделать заказ 

по телефону: +38 067 235 10 41